‹ Zpět

Čtvrteční (balboové) tančírny


Lindy hopaři a balboisté všech koutů pražských i mimopražských – otevíráme další pravidelnou tančírnu a to s přízviskem (balboová). Hudba je to v podstatě pořád stejná, ale počítejte s rychlejšími tempy než na běžných tančírnách.


KDY?
Každý čtvrtek!
21:10-23:00

KDE?
Kavárna Liberál (v suterénu)
Heřmanova 6, Praha