PODMÍNKY PROVOZU KURZŮ tanečního studia Zig-Zag tap&swing (provozovatel):

 • Sezóna 19/20 – začíná 16.9.2019 a končí 11.6.2020
 • Lekce jsou 60-ti nebo 90-ti (akrobacie, jazz) minutové.
 • Pokud se kurz nenaplní dostatečným počtem uchazečů, má provozovatel právo kurz zrušit.
 • Během velkých letních prázdnin, během Vánočních prázdnin a některých státních svátcích lekce NEPROBÍHAJÍ! Výjimkou jsou letní kurzy (více info v událostech). Aktuální informace o státních svátcích najdete na blogu, v textu nad rozvrhem a na facebooku.
 • Účastník si může své zameškané hodiny nahradit na jiném kurzu, ale pouze v rámci období, na které má zaplacené kurzovné (pololetí, nebo celý školní rok). Lekce si náhradí ve své pokročilostní úrovni dané techniky, nebo v úrovni nižší. V lekcích Jazz a akrobacie si může nahradit kdokoliv.
  U párových tanců (Lindy Hop, Charleston a Balboa) si můžete lekce nahradit pouze při vyváženém poměru lead/ follow. Pokud bude v dané lekci velký přebytek L nebo F, má lektor nárok vaši žádost o náhradu v dané lekci odmítnout.
  Žádost o náhradu může lektor odmítnout také v případě, že kapacita lekce je plně obsazena stálými účastníky
 • Účastníkovi kurzu nevzniká nárok na vrácení kurzovného, pokud mu v docházce zabraňují překážky vzniklé na jeho straně. V případě dlouhodobé nemoci budeme situaci řešit individuálně.
 • U párových tanců se snažíme udržet vyvážený počet leaderů (partneři) a followerů (partnerky). Pokud dojde k nevyváženému poměru L a F, může být registrace pro L nebo F pozastavena, dokud se poměr opět nevyváží.
  Prosíme tedy, pokuste se hlásit v páru, pokud to jde. Hlásit se ale můžete samozřejmě i BEZ partnera.
 • U kurzu Lindy Hop ADVANCED proběhne před začátkem sezóny rozřazovací AUDITION. Více info pošleme několik týdnů před začátkem sezóny.
 • Kurzovné se hradí na celý školní rok (případně pololetně a nebo po jednotlivých lekcích). U platby za jednotlivé lekce nezaručujeme místo v daném kurzu. U plateb na celý školní rok nebo Pololetí vybíráme NEVRATNOU ZÁLOHU, která je zároveň STORNO poplatkem v případě zrušení účasti na kurzu ze strany účastníka kurzu. Termín úhrady nevratné zálohy vám dáme vědět v potvrzovacím emailu. Zbytek částky platíte nejpozději na první lekci kurzu.
 • Úhrada kurzovného se provádí hotově nebo převodem na účet studia. Účastník je do kurzu zapsán až po uhrazení zálohy.
 • Účastníci kurzů se lekcí účastní na své vlastní nebezpečí. Taneční studio Zig-Zag nenese zodpovědnost za žádné zdravotní újmy vzniklé během lekcí. A to ani za zdravotní újmy vzniklé bezprostředně před a po lekcích.
 • V případě, že je účastník kurzu mladší 18ti let, je třeba k jeho přihlášce doložit ještě potvrzení jednoho z rodičů/ zákonného zástupce o souhlasu s účastí na kurzu.
 • Účastníci kurzu mají povinnost brát si s sebou cenné věci a peníze do sálu a nenechávat je během hodiny v šatně.
 • Účastníci kurzu jsou povinni do všech sálů, ve kterých probíhají lekce, používat čistou “indoorovou” obuv.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat

Zanechte nám vzkaz

* Povinný údaj